درباره Go2Qatar، سامانه مهاجرتی به قطر

چشم انداز و ماموریت ما در کسب و کار

Go2Qatar

ما برآنیم فرصتی فراهم کنیم تا هرایرانی آینده نگر تا سال 1404 به درآمد ارزی در حوزه خلیج فارس (قطر)دست پیدا کند
افزایش بهره وری سرمایه های ملی با ایجاد و بهبود مستمر یک بستر ارتباطی بین مشاوران کسب و کار خارجي و صاحبان سرمایه اعم از کسب و کارها، متخصصين نیروی انسانی، سرمایه گذاران ىر يك بستر كاملا حرفه اي و مبتني بر اعتماد “
• متمایزسازی خدمت با رویکرد ایجاد جامع ترین، طبقه بندی شده ترین، منظم ترین و قابل اعتمادترین شبكه مقيم ىر كشور قطر و عمان
• ایجاد فرصت بررسی وضعیت بازار پیش از حضور در قطر
• طراحی نقشه راه ویژه مشتریان با رویکرد A TO Z
• حذف و کاهش هزینه های ابتدایی جهت حضور در کشور مقصد پی از نهایی شدن فرصت همکاری
• توسعه و بهبود مستمر شناخت مشتریان از فرصت های کشورهای حوزه خلیج
• امکان کسب درآمد ارزی در شرایط ناپایدار اقتصادی و فرصت
• کاهش ریسک و حضور هدفمند در کشورهای مقصد