05اردیبهشت 1400
نمایشگاه فناوری های هوشمند قطر

نمایشگاه فناوری های هوشمند قطر

نمایشگاه‌ فناوری های هوشمند قطر در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار میشود

10مهر 1399
تحصیل در قطر، مراکز و فرصت‌های آموزشی

تحصیل در قطر، مراکز و فرصت‌های آموزشی

سرمایه گذاری، استارتاپ و کارآفرینی در قطر، فعالیت های آینده دار و امید بخشی است که  در این کشورِ کوچک در شبه جزیره عربستان، حسابی رونق گرفته و جایِ خو