03شهریور 1399
استارتاپ و سرمایه گذاری در قطر

استارتاپ و سرمایه گذاری در قطر

سرمایه گذاری، استارتاپ و کارآفرینی در قطر، فعالیت های آینده دار و امید بخشی است که  در این کشورِ کوچک در شبه جزیره عربستان، حسابی رونق گرفته و جایِ ...