درباره پذیرش پزشکی و پرستاری در قطر چه میدانید؟

درباره پذیرش پزشکی و پرستاری در قطر چه میدانید؟

درباره پذیرش پزشکی و پرستاری در قطر چه میدانید؟

 

پذیرش پزشکی و پرستاری در قطر یعنی هلویی که روی دوپا راه میرود!

مصداقِ بارزِ کرال رفتن در استخرِ کره!

در شرایطی که کشور ما به سختی نیرویِ پزشکی و پرستاری جذب میکند ( هرچند که کلا در هر زمینه ای به سختی جذب نیرو داریم! ) ، در کنارِ گوشمان و در کشورِ دوست و همسایه قطر، به علتِ کمبودِ نیرویِ انسانی در این زمینه با شرایطی ایده آل و رویایی اقدام به جذب و پذیرش پزشک و پرستار می شود.  پس اگر این روزها زیاد می شنوید که دوستتان که در دوره دبیرستان با شما در رشته تجربی تحصیل و میکرد و انگل شناسیِ احمد آباد مستوفی قبول شده بود، حالا در شرایطی شاه نشین وار زندگی میکند و به سفر قطر کرده است، متعجب نشوید!!

اگر شرایط و مدارکِ معتبر پزشکی و پرستاری دارید، بهتر است از این فرصتِ اغوا کننده ای که قطری ها در اختیارتان قرار داده اند نهایت اسفاده را ببرید و بارتان را ببندید.

پزشکی و پرستاری در این کشور از اهمیت و حساسیت فوق العاده بالایی برخوردار است و برای همین مزایایِ زیادی برای کادرِ درمانیشان در نظر میگیرند:

 

  -  حقوق ماهیانه حداقل ۳ هزار ریال قطری (هر یک ریال قطر مساویست با۱۱٬۵۶۴٫۱۳  ریال ایران)

  -  آپارتمان های مبله و کامل برای سکونت

  -  محاسبه اضافه کارها با تعرفه مناسب

 -   هیچ هزینه ای از سوی پرستار برای اسکان، تغذیه و حمل و نقل محاسبه نمی شود.

   - پرستاران معاف از پرداخت مالیات هستند.

  -  پرداخت تمامی هزینه های اخذ و یا تمدید ویزای قطری

 -   تعطیلات یک روز در هفته به همراه حقوق

    - پرداخت هزینه های بلیط رفت و برگشت به کشور مبدا برای تعداد دفعات مشخص در طول قرارداد

شما برای پذیرش پزشکی و پرستاری در قطر نیاز به مدارکی دارید:

 اولین مورد از شرایط استخدام پرستار در قطر، دارا بودن اقامت و ویزای کار این کشور است.

برای این منظور شما باید حداقل مدارک شامل اسناد شناسایی و هویتی، پاسپورت و مدارک تحصیلی را به همراه نسخه ترجمه شده عربی تمامی آن ها ارائه کنید.

البته ارسال این مدارک صرفا به منظور اطمینان از بررسی درخواست شما است و هیچ ضمانتی برای تایید درخواست شما ایجاد نمی کند.

در صورتی که بخواهید با بیشترین ضریب اطمینان برای این منظور عمل کنید، باید حداقل مدارک درخواستی ضروری و سایر مدارک که برای شما امتیاز مثبت محسوب می شوند را ارائه کنید. همچنین مانند آزمون dha دبی، کشور قطر نیز برای متقاضیان استخدام در موقعیت های شغلی مربوط به حوزه سلامت، آزمون خاصی را برای سنجش میزان دانش و مهارت متقاضیان دارد. آزمون پرومتریک قطر مشابه همان آزمونی است که در امارات تحت عنوان dha شناخته می شود. این آزمون نیز مانند آزمون پرومتریک دبی دارای شرایطی یکسان است.

روش ثبت نام در آزمون یاد شده که توسط قطری ها برگزار می شود، مانند همان چیزی است که در ثبت نام در آزمون dha وجود دارد.

البته در جزئیاتی بین این آزمون ها با توجه به قوانین و البته سیاست های دو کشور در حوزه سلامت، تفاوت هایی وجود دارد.

 

درباره پذیرش پزشکی و پرستاری در قطر چه میدانید؟

 

پذیرش پزشکی و پرستاری در قطر یعنی هلویی که روی دوپا راه میرود!

مصداقِ بارزِ کرال رفتن در استخرِ کره!

در شرایطی که کشور ما به سختی نیرویِ پزشکی و پرستاری جذب میکند ( هرچند که کلا در هر زمینه ای به سختی جذب نیرو داریم! ) ، در کنارِ گوشمان و در کشورِ دوست و همسایه قطر، به علتِ کمبودِ نیرویِ انسانی در این زمینه با شرایطی ایده آل و رویایی اقدام به جذب و پذیرش پزشک و پرستار می شود.  پس اگر این روزها زیاد می شنوید که دوستتان که در دوره دبیرستان با شما در رشته تجربی تحصیل و میکرد و انگل شناسیِ احمد آباد مستوفی قبول شده بود، حالا در شرایطی شاه نشین وار زندگی میکند و به سفر قطر کرده است، متعجب نشوید!!

اگر شرایط و مدارکِ معتبر پزشکی و پرستاری دارید، بهتر است از این فرصتِ اغوا کننده ای که قطری ها در اختیارتان قرار داده اند نهایت اسفاده را ببرید و بارتان را ببندید.

پزشکی و پرستاری در این کشور از اهمیت و حساسیت فوق العاده بالایی برخوردار است و برای همین مزایایِ زیادی برای کادرِ درمانیشان در نظر میگیرند:

 

  -  حقوق ماهیانه حداقل ۳ هزار ریال قطری (هر یک ریال قطر مساویست با۱۱٬۵۶۴٫۱۳  ریال ایران)

  -  آپارتمان های مبله و کامل برای سکونت

  -  محاسبه اضافه کارها با تعرفه مناسب

 -   هیچ هزینه ای از سوی پرستار برای اسکان، تغذیه و حمل و نقل محاسبه نمی شود.

   - پرستاران معاف از پرداخت مالیات هستند.

  -  پرداخت تمامی هزینه های اخذ و یا تمدید ویزای قطری

 -   تعطیلات یک روز در هفته به همراه حقوق

    - پرداخت هزینه های بلیط رفت و برگشت به کشور مبدا برای تعداد دفعات مشخص در طول قرارداد

شما برای پذیرش پزشکی و پرستاری در قطر نیاز به مدارکی دارید:

 اولین مورد از شرایط استخدام پرستار در قطر، دارا بودن اقامت و ویزای کار این کشور است.

برای این منظور شما باید حداقل مدارک شامل اسناد شناسایی و هویتی، پاسپورت و مدارک تحصیلی را به همراه نسخه ترجمه شده عربی تمامی آن ها ارائه کنید.

البته ارسال این مدارک صرفا به منظور اطمینان از بررسی درخواست شما است و هیچ ضمانتی برای تایید درخواست شما ایجاد نمی کند.

در صورتی که بخواهید با بیشترین ضریب اطمینان برای این منظور عمل کنید، باید حداقل مدارک درخواستی ضروری و سایر مدارک که برای شما امتیاز مثبت محسوب می شوند را ارائه کنید. همچنین مانند آزمون dha دبی، کشور قطر نیز برای متقاضیان استخدام در موقعیت های شغلی مربوط به حوزه سلامت، آزمون خاصی را برای سنجش میزان دانش و مهارت متقاضیان دارد. آزمون پرومتریک قطر مشابه همان آزمونی است که در امارات تحت عنوان dha شناخته می شود. این آزمون نیز مانند آزمون پرومتریک دبی دارای شرایطی یکسان است.

روش ثبت نام در آزمون یاد شده که توسط قطری ها برگزار می شود، مانند همان چیزی است که در ثبت نام در آزمون dha وجود دارد.

البته در جزئیاتی بین این آزمون ها با توجه به قوانین و البته سیاست های دو کشور در حوزه سلامت، تفاوت هایی وجود دارد.